Project Starfall

Over het project

In dit project draaide ons voornaamste doel om het aanleren van essentiële vaardigheden voor teamsamenwerking, terwijl we ook onze individuele vaardigheden aanscherpen en onze persoonlijke passies verkennen.
Door effectief samen te werken in een team, we wilden een gunstige omgeving creëren voor de ontwikkeling van vaardigheden en het ontdekken van passies, waardoor persoonlijke en collectieve groei mogelijk werd gemaakt.

Wat ik heb gedaan tijdens dit project

In dit project heb ik voornamelijk aan het combosysteem gewerkt en ook een multiple mesh boundary calculator voor shaders gemaakt.

dit is hoe de mesh bounds calculator werkt

dit is hoe het er in game uit ziet

Retrospective

Nadat ik het project had afgerond, werd ik beter in het gebruik van C# en leerde ik efficiënter code schrijven.
Het hielp me het belang van nette en geoptimaliseerde code te begrijpen. Deze vaardigheden zijn nu handig voor het uitvoeren van moeilijkere codeertaken.